Služby lze shrnout do následujících kategorií:

  • Inženýrská činnost při předprojektové přípravě staveb (odborné posudky a průzkumy konstrukcí, energetické hodnocení staveb, konzultační činnost při výběru dodavatelů)

  • Projektová činnost - zpracování projektové dokumentace obnovy a regenerace (vnější tepelněizolační kompozitní systémy - ETICS, výměny balkonů za balkony ocelové nové, nebo nahrazením montovanými železobetonovými lodžiemi, výměny oken, opravy střech, zateplování nevytápěných suterénů ve výkonových fázích projektové dokumentace - studie, projektová dokumentace pro stavební řízení, projektová dokumentace pro provedení stavby.

  • Inženýrská činnost při projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a s účastníky řízení.

  • Inženýrská činnost v rámci realizace stavby – výkon autorského dozoru.

  • Inženýrská činnost v rámci realizace stavby – výkon technického dozoru investora.