PARTE JŠ (normální)

ODEŠEL DLOUHOLETÝ KOLEGA A KAMARÁD

ČEST JEHO PAMÁTCE