Nově vzniklý objekt bude sloužit jako autocentrum. Jedná se o dvoupodlažní objekt délky 40,375m a šířky 20,400 – 24,340m. K objektu je z východní strany přistavěné jednopatrové kryté stání s parkovací plochou na střeše délky 18,160m a šířky 24,340 – 26,155m. Dvoupodlažní objekt je ocelový skelet opláštěný PUR panely tl. 100mm, střešní plášť je tvořen PUR panely tl. 150mm.

Parkovací stání je betonové s ocelovou střešní konstrukcí a pojízdnou parkovací plochou.

V prvním podlaží dvoupodlažního objektu jsou dispozičně řešeny hlavně servisní prostory a výstavní prostory – obojí přístupné z oploceného parkovacího prostranství.

Ve druhém podlaží jsou dispozičně řešeny hlavně výstavní, prodejní a administrativní prostory. Toto podlaží je přístupné ze střešního parkovacího stání vyhraženého hlavně pro zákazníky autocentra.

TAKTO VYPADÁ V MODELU BUDOUCÍ NASVÍCENÍ - POUŽIL JSEM LED SYSTÉM

FIRMY DELTA ELECTRONICS, ING.

POHLED OD ČERNÉHO MOSTU

POHLED ZE SEVERO VÝCHODNÍ STRANY