Předmětem řešení je projekt TECHNOLOGICKÁ HALA V HEROLTICÍCH – KONSTRUKČNĚ STAVEBNÍ ČÁST pro stavební povolení.    

Jedná se o přístavbu ocelové haly ke stávající hale bramborárny v Herolticích v areálu firmy MEDIPO AGRAS H.B., spol.s.r.o.

Tato konstrukčně-stavební část projektové dokumentace řeší spodní stavbu – založení a stavebně konstrukční část ocelové konstrukce.