Jedná se o panelový dům T06B-KDU se čtyřmi obytnými podlažími a jedním přízemním podlažím (suterénem) se sklepy a technickým zázemím. Provedením opatření bude náprava nevyhovujícího stavu stávajících ocelových zavěšených balkonů na řadovém panelovém domě.

Stavebníkem je požadováno v projektu řešit:

-       úpravu balkonů za zavěšené betonové lodžie, se zalomeným betonovým zábradlím