Jedná se částečně obydlený bytový dům se dvěma vchody a 16 bytovými jednotkami. Dům je celkově v dezolátním stavu – vybydlený romskou komunitou – čemuž odpovídá i současný stav stavebních konstrukcí a technické vybavenosti bytového domu.

Předložená dokumentace vychází ze stávajícího stavu bytového domu  se 16 bytovými jednotkami v ul. 5. Května č.p. 310, 311 v Havlíčkově Brodě, celkové velikosti území, představ a následných zapracování požadavků investora. Z toho vyplývá zejména dispoziční řešení bytového domu a výrazových prvků, zejména členění fasád a zastřešení, které svým vzhledem nenarušují celkový ráz zástavby.

Jedná se o celkovou rekonstrukci bytového domu, při které vznikne 16 moderních malometrážních bytových jednotek v bytovém domě na pozemku ve vlastnictví investora v katastrálním území Havlíčkův Brod 637823, číslo LV:10001, který se nachází v jihovýchodní části Havlíčkova Brodu v blízkosti Hlavního nádraží a autobusového terminálu v Havlíčkově Brodě.

Bytový dům je přímo napojen na stávající obecní komunikaci 5. Května, zdroj elektrické energie, plynovod, kanalizaci a vodovod, slaboproudé rozvody.

Stavební dokumentace slouží objednateli k podání žádosti o vydání územního řízení.

A/ - DOKUMENTACE, PODLE KTERÉ SE STAVĚLO PŘED 100 LETY

H1 (normální)

H2 (normální)

H3 (normální)

H4 (normální)

H5 (normální)

 

B/ - DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ ROK 2010

HB01 (normální)

HB02 (normální)

HB04 (normální)

H104 (normální)

HB05 (normální)

HB06 (normální)

HB07 (normální)

HB08 (normální)

HB09 (normální)

HB10 (normální)

HB11 (normální)