Předložená dokumentace řeší výměnu stávajících oken za okna nová plastová.

Záměr byl projednán investorem se Stavebním úřadem v Brtnici, přestože dle Zák. 183/2006 Sb, §103, odst.1, písm. e. tyto stavební práce nepodléhají stavebnímu řízení.

Projektová dokumentace slouží objednateli pro získání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám.

K1 (normální)

K2 (normální)

K3 (normální)

K4 (normální)

K5 (normální)

K6 (normální)

K7 (normální)

K8 (normální)