JEDNÁ SE O OBJEKTY V AREÁLU ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE, NAHRAZUJÍCÍ STÁVAJÍCÍUBYTOVACÍ OBJEKTY, KTERÉ NEPROŠLY HYGIENICKÝM AUDITEM.NOVĚ BUDOVANÉ OBJEKTY UMOŽNÍ NAHRADIT STÁVAJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITY NEVYHOVUJÍCÍCH OBJEKTU V POŽADOVANÉM STANDARDU BEZBARIEROVÝCH UBYTOVACÍCH OBJEKTŮ A OBJEKTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ (BZU). kAŽDY ZE 6 NOVĚ BUDOVANÝCH OBJEKTŮ JE PRO MAXIMÁLNĚ 6 KLIENTŮ UBYTOVANÝCH PŘEVÁŽNĚ V JEDNOLŮŽKOVÝCH POKOJÍCH. FUNKČNĚ NA OBJEKTY NAVAZUJÍ VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠKY A PERGOLY. OBJEKTY JSOU SITUOVÁNY V MÍRNĚ SVAŽITÉM PROSTŘEDÍ V AREÁLU ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE. OBJEKTY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V AREÁLU ÚSP. NOVĚ BUDOU VYBUDOVÁNY PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K OBJEKTŮM A1 - A3.

lidma1 (normální)

lidman2 (normální)