Předmětem řešení je projekt Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava pro provedení stavby. Podkladem pro vypracování projektu byla dokumentace stavební části Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlavapro stavební povolení zpracovaná firmou AS Projekt CZ s.r.o. z Pelhřimova.

ZS JIHLAVA DESKY (normální)

ZS01 (normální)

ZS02 (normální)

ZS03 (normální)

ZS04 (normální)

ZS05 (normální)

ZS06 (normální)

ZS07 (normální)