Předmětem řešení je projekt „Zimní stadion Náměšť nad Oslavou“ pro stavební řízení. Podkladem pro vypracování projektu byla dokumentace stavební části zpracované firmou AS Projekt CZ s.r.o. z Pelhřimova.

Základní záměr investora je vybudování nového zimního stadionu na místě stávajícího stadionu, který pro současné požadavky sportovních aktivit ledního hokeje v Náměšti nad Oslavou je absolutně nevyhovující.

Navíc projekt řeší i stavebně konstrukční úpravy v záplavové oblasti řeky Oslavy při předpokládané záplavové vodě Q100.

N01 (normální)

N02 (normální)

N03 (normální)

N04 (normální)