Předmětem tohoto posudku je posouzení vlivu výměny nových plastových oken za stará dřevěná okna ve vybraných místnostech ZŠ KNĚŽICE (tělocvična) a MŠ KVĚŽICE (dvě třídy, vývařovna a školní družina).

Posudek řeší posouzení skutečného stavu hodnoty činitele denní osvětlenosti vybraných po realizaci výměny stávajících dřevěných oken za nová plastová.

Vzhledem k tomu, že z hlediska osvětlenosti jsou venkovní podmínky shodné pro původní i nový stav, do posudku nejsou zahrnuty negativní vlivy vzrostlých stromů a okolní zástavby.

 

GRAFICKÁ METODA ZŠ KNĚŽICE

STP ZŠ (normální)

 

GRAFICKÁ METODA MŠ SNĚŽICE

STP MŠ (normální)