Základní záměr investora je vybudování nového veřejného sportoviště pro lední sporty na místě stávající tréninkové plochy, která pro současné požadavky sportovních aktivit je nevyhovující.

Staveništěm je stávající tréninková plocha HZS v Jihlavě, který se nachází poblíž středu města, vymezeným ulicemi: v severní části Tolstého ul., v západní části Dvořákovou ul., ve východní části Tyršovou ul. A jižní části parkem u ul. Jana Masaryka. Terén staveniště je mírně svažující směrem k severozápadu. V místě staveniště je nyní jednak stávající HZS, jedna parkovací plocha na místě původní tréninkové ledové plochy.

anim (normální)

ax (normální)

1np (normální)

řezy (normální)