Venkovské prostředí se potýká s nezaměstnaností a dochází k ohrožení nebo přímo sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin obyvatel.

Každá pracovní příležitost v místě, zejména pro občany, kteří jsou předmětem cílové skupiny sociálního podnikání, je vítána. Projekt podporuje pracovní aktivity v přirozeném místě bydliště a to v oblasti zemědělství,  která je lidem blízká. Projekt dále podpoří  život ve vesnici a bude tak podílet na obnově občanské společnosti.

AX01 (normální)

AX02 (normální)

AX03 (normální)

AX04 (normální)