Zadáním bylo zpracovat studii výměny starých balkonů za železobetonové prostorové lodžie, výměnu oken, kompletní zateplení budovy včetně střechy a alternativní návrh sedlové valbové střechy.

Studie byla zpracována ve 3D pomocí programu Allplan 2009.

ss (normální)

ns (normální)