TECHNICKÝ DOZOR NA AKCI:

„Dětské centrum Jihlava – přístavba rehabilitačního pavilonu“

Pro Vysočina, se sídlem v Jihlavě,Žižkova 57, Jihlava

DC JV (normální)

DC JZ (normální)