Přihlásil jsem se na nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - Výkon technického dozoru investora na akci: „ Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč

MD POHL (normální)

MD AA (normální)

MD BB (normální)