Předmětem řešení je projekt „Prodejna Sluníčko v Pelhřimově“ pro stavební řízení. Podkladem pro vypracování projektu byla dokumentace stavební části zpracovaná firmou AS Projekt CZ s.r.o. z Pelhřimova.  Staveniště se nachází v severní části Pelhřimova na Hodějovické ulici.

SLUNÍČKO (normální)