Jedná se o výměnu oken a opravy fasády stávajícího dětského domova v Senožatech a přilehlého objektu technického zabezpečení s mateřskou školkou – stavební parcela 245/4 a 245/5. Stavba je umístěna na pozemku 1204/2, které jsou ve vlastnictví Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava a které se nacházejí v severovýchodní části Senožat.

Vlastní budova dětského domova, uvedena do provozu v roce 1966, je sedmipodlažní, původní konstrukci montovaného třítaktového skeletu tvoří příčné rámy. Konstrukce je ztužena v příčném i podélném směru. Štítové a parapetní panely jsou křemelinové. 

Výplňové zdivo 1.np DD a přístavby je z tvárnic CALOFRIG a nosné zdivo z cihel CDM.

Na stropní konstrukci přístavby jsou použity keramické stropní panely, stropy DD jsou železobetonové.

V roce 1995, vzhledem k tomu, že obvodový plášť nesplňoval tepelně technické požadavky, byl na objektu DD a přístavby proveden zateplovaní plášť – technologií firmy SCHWENK SRN v celkové tloušťce 60mm.

Barevné řešení a členění fasády bylo provedeno dle návrhu Markéty Dialogové.   

Záměrem investora je kompletní výměna stávající dřevených oken, vstupů a dveří u DD a přístavby a oprava fasády včetně nového nátěru obou budov. V rámci opravy fasády bude provedena i kompletní výměna dlažby a izolace proti vodě lodžií ve štítech DD. Rovněž bude vyměněno i zábradlí na těchto lodžiích.

 SEN1 (normální)

SEN2 (normální)

SEN3 (normální)

SEN4 (normální)

05.jpg (normální)