Předmětem řešení je PD pro SP „KP VZP ČR Jihlava“ – stavebně konstrukční řešeníStavba bude provedena na parcelách č. 3942/1 a 3942/2, v k.ú. Jihlava, v bývalých Jarošových kasárnách. Nová administrativní budova VZP půdorysných rozměrů cca 42 x 18 m. Budova má jedno podzemní podlaží a sedm nadzemních podlaží.

vzp (normální)