Předmětem řešení je projekt „Zimní stadion Jihlava - rekonstrukce“ pro stavební řízení. Staveništěm je stávající HZS v Jihlavě, který se nachází poblíž středu města, vymezeným ulicemi: v severní části Tolstého ul., v západní části Dvořákovou ul., ve východni části Tyršovou ul. A jižní části parkem u ul. Jana Masaryky. Terén staveniště je mírně svažující směrem k severozápadu. V místě staveniště je nyní jednak stávající HZS, jedna parkovací plocha na místě původní treninkové ledové plochy.

OBRÁZEK DESKY.jpg (normální)