INVESTOR MĚL ZÁJEM SPOJIT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR SE STARTOVACÍM BYDLENÍM

1NP

kovarik 1np (normální)

2NP

kovarik 2np (normální)